Spojení JC Auto s.r.o. s Inter Cars Česká republika

21.01.2008 00:00

Tímto dnem se spojili dvě nadnárodní společnosti a to JC Auto a Inter Cars a od nynějšího dne máme společný název Inter Cars Česká republika.